Ewolucja polskiego handlu z krajami Europy Wschodniej

Wstęp 3

Rozdział I. Wpływ handlu zagranicznego na procesy wzrostu gospodarczego kraju 5
1.1. Przesłanki, istota i znaczenie międzynarodowej wymiany towarowej 5
1.2. Cechy handlu międzynarodowego, jego rodzaje i uczestnicy 10
1.3. Efekty wymiany międzynarodowej 18

Rozdział II. Polska współpraca gospodarcza z krajami Europy Wschodniej 26
2.1. Zakres współpracy gospodarczej 26
2.2. Współpraca handlowa 29
2.3. Współpraca dotyczące infrastruktury 34
2.4. Współpraca w dziedzinie inwestycji 36
2.5. Inne formy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 41

Rozdział III. Kształtowanie się bilansu handlowego Polski z krajami Europy Wschodniej 45
3.1. Poziom i struktura bilansu handlowego 45
3.2. Ewolucja wymiany handlowej 61

Rozdział IV. Efektywność handlu Polski z krajami Europy Wschodniej na tle wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej 69
4.1. Ogólna charakterystyka polskich obrotów zagranicznych z UE i niektórymi krajami Europy Środkowowschodniej 69
4.2. Rynki wschodnie – niewykorzystane szanse polskiej gospodarki 77

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96
Spis wykresów 97
Spis rysunków 98