Zasady funkcjonowania transportu międzynarodowego

Wstęp        2

Rozdział. I. Transport międzynarodowy – informacje ogólne    4
1.1. Definicja, pojęcie i istota transportu    4
1.2. Analiza dziedzin transportu, a obsługa wymiany międzynarodowej    8
2.1. Transport, żegluga i porty morskie    8
1.2.2.  Transport samochodowy i kolejowy  oraz żegluga śródlądowa    13
1.2. 3. Transport lotniczy, porty i żegluga powietrzna    19
1.3. Europejskie zasady polityki transportowej    21

Rozdział II. Organizacja logistyki i centr logistycznych w procesie transportowym na terenie Polski        28
2.1. Definicja i istota logistyki    28
2.2. Organizacja działań logistycznych ? koszty i gospodarka zapasami    35
2.3. Centra logistyczne i operatorzy logistyczni    43

Rozdział III. Zasady organizacji i zarządzania procesem transportowym w handlu zagranicznym    53
3.1. Analiza procesu transportowego w handlu zagranicznym    53
3.2. Istota i podstawowe zadania spedycji międzynarodowej    59
3.3. Regulacje prawne, dotyczące działalności spedytorów    65
3.4. Rynek i organizacje spedycyjne w Polsce    69

Zakończenie    75
Bibliografia    77
Spis tabel    81
Spis rysunków    81