Transport morski ładunków LNG

Wstęp    2
Rozdział 1 Gaz ziemny jako ładunek    4
1.1. Gaz ziemny i jego występowanie na kuli ziemskiej    4
1.2. Gaz ziemny przewożony drogą morską (LNG)    7
1.3. Zastosowanie LNG    10
1.4. Zagrożenia wynikające z transportu LNG    13
Rozdział 2. Rynek przewozów morskich ładunków LNG    19
2.1. Wielkość i struktura kierunkowa przewozów masy ładunkowej    19
2.2. Stawki za przewozy ładunków LNG    27
2.3. Główne porty LNG na świecie    29
2.4. Udział Polski w światowym rynku LNG    35
Rozdział III. Statki do przewozu LNG    44
3.1. Rozwój floty gazowców LNG    44
3.2. Charakterystyka gazowców LNG    45
3.3. Zbiorniki ładunkowe stosowane na statkach LNG    49
3.4. Systemy bezpieczeństwa stosowane na metanowcach LNG    53
Rozdział 4. Perspektywy rozwoju transportu LNG na świecie    63
4.1.Tendencje rozwojowe na świecie.    63
4.2. Koncepcje rozwojowe w Polsce.    72
Zakończenie    80
Bibliografia    82
Spis tabel    86
Spis rysunków    86