Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, a zasobami spółdzielni mieszkaniowej

Wstęp    2
Rozdział. I Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych    4
1.1. Istota i pojęcie zarządu    4
1.2. Prawa i obowiązki właścicieli wynikające z ustawy o własności lokali    8
1.3. Powstanie wspólnoty i jej członkowie    15
Rozdział II. Zarząd i administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych    20
2.1. Lokal jako przedmiot odrębnej własności    20
2.2. Wspólnoty małe i duże    25
2.3. Możliwości i konsekwencje wyboru formy zarządu    30
Rozdział III. Warianty zarządzania nieruchomością wspólną    35
3.1. Zarządzanie nieruchomością małą    35
3.2. Zasady i uwarunkowania zarządzanie nieruchomością dużą    38
3.3. Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd we wspólnocie mieszkaniowej    42
Zakończenie    46
Bibliografia    48