Skuteczność reklamy prasowej – w świetle badań ankietowych

Wstęp 3

1.Pojęcie reklamy jej cele i rodzaje? 4
1.1 Geneza reklamy 4-5
1.2 Pojęcie i cele reklamy 6-8
1.3 Kryteria klasyfikacji reklamy 8-11
1.4 Tworzenie kampanii reklamowej 11-18

2.Reklama prasowa 19
2.1 Rodzaje reklamy prasowej 19-24
2.2 Funkcje reklamy prasowej 25-27
2.3 Wady i zalety reklamy prasowej 27-33
2.4 Skuteczność reklamy prasowej 33-40

3.Psychologia przekazu reklamowego 41
3.1 Reguły wpływu społecznego zastosowane w reklamie 41-46
3.2 Potrzeby psychiczne jako czynniki warunkujące percepcje reklamy 47-51
3.3 Cechy odbiorców a efektywność przekazu 51-53

4.Badania skuteczności reklamy prasowej 54-57
4.1 Analiza badań ankietowych 57-64

Zakończenie 65-66
Bibliografia 67-69