Rachunkowość przedsiębiorstw. Ryczałtowa forma rozliczeń

Wstęp    2
Rozdział I. Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej    4
1.Istota i zadania przedsiębiorstwa    4
2. Rodzaje przedsiębiorstw    9
3. Znaczenie małych przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej    18
4. Formy ewidencji małych przedsiębiorstw w opodatkowaniu na zasadach ogólnych    28
Rozdział II. Zryczałtowane formy opodatkowania małych przedsiębiorstw podatkiem dochodowym od osób fizycznych    36
1. Istota form zryczałtowanych    36
2. Konta podatkowe    39
3. Ryczałt ewidencjonowany    42
Rozdział III Ryczałt podatkowy na przykładzie firmy ?X?    48
Zakończenie    66
Bibliografia    67