Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie

Wstęp

Rozdział I. Kapitał intelektualny podstawowe problemy i pojęcia.
1.1. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym.
1.2. Geneza i ewolucja koncepcji kapitału intelektualnego.
1.3. Metody klasyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego.
1.4. Akwizycja i akumulacja kapitału intelektualnego.

Rozdział II. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie.
2.1. Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się.
2.2. Podstawy zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie.
2.3. Modele zarządzania kapitałem intelektualnym.
2.4. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Rozdział III. Pomiar, analiza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w
przedsiębiorstwie xyz
3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.
3.2. Metodologia badań własnych.
3.3. Analiza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w danym przedsiębiorstwie.
3.4. Perspektywy kapitału intelektualnego jako czynnika rozwoju przedsiębiorstwa.

Zakończenie
Bibliografia

fragment pracy:

R. Hall traktuje wiedzę jako zasób szczególny, ponieważ jest on ulotny i trudno definiowalny. Ze względu na to, że nosicielami wiedzy są ludzie swobodnie przemieszczający się między przedsiębiorstwami, trudno jest określić prawa własności do niej. Po upływie jakiegoś czasu wiedza staje się ogólnie dostępna, musi być więc nieustannie odnawiana. W przedsiębiorstwach, które budują przewagę strategiczną opartą na wiedzy musi ona być tworzona w nadmiarze. Konieczne jest jednak zachowanie ostrożności, gdyż wiedza niestosowana nie posiada żadnej wartości, a nawet wartość ujemną.[1]

[1] A.K. Koźmiński, Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy, [w:] G.W. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2002, s. 155-166