Rola i znaczenie marketingu w przedsiębiorstwie X z uwagi na sezonowość produkcji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU
1.1. Pojęcie, istota i znaczenie marketingu
1.2. Marketing mix
1.3. Zarządzanie produktem

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA „X”
2.1. Historia i struktura firmy
2.2. Istota przedsiębiorstwa
2.3. Zakres przedsiębiorstwa
2.4. Organizacja przedsiębiorstwa
2.5. Analiza firmy na tle konkurencji

ROZDZIAŁ III. SEZONOWOŚĆ I PRODUKCJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Kształtowanie się produkcji pod wpływem sezonowości
3.2. Metody szacowania wskaźników sezonowości
3.3. Efekty sezonowości i ich wpływ na osiągane zyski

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW SEZONOWOŚCI
4.1. Zakup, sprzedaż obszary zastosowania marketingu
4.2. Organizacja marketingu w firmie „X”
4.3. Kontrola i ocena działalności marketingowej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA