Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X

Wstęp
Rozdział 1
Ewolucja koncepcji zarządzania czasem w przedsiębiorstwie
1.1. Główne czynniki wywołujące zmiany w działalności przedsiębiorstw
1.2. Znaczenie czynnika czasu w realizacji zamówień odbiorców
1.3. Istota i znaczenie cyklu realizacji zamówienia. Charakterystyka etapów cyklu
1.4. Przegląd wybranych koncepcji służących poprawie sytuacji konkurencyjnej i usprawnianiu obsługi klienta uwzględniających czynnik czasu
Rozdział 2
Zarządzanie cyklem realizacji zamówienia w firmie X
2.1. Charakterystyka firmy X
2.2. Charakterystyka składania i realizacji zamówień oraz wymiany informacji w firmie X
2.3. Diagnoza i ocena systemu dostaw i obsługi klienta pod kątem czynnika czasu
2.4. Analiza i ocena systemu komputerowego
2.5. Ogólna ocena zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
Rozdział 3
Koncepcja usprawnienia zarządzania cyklem realizacji zamówienia w firmie X
3.1. Wymagania związane z usprawnianiem zarządzania cyklem realizacji zamówienia. Próba zebrania i oceny głównych elementów
3.2. Możliwości usprawnienia składania i realizacji zamówień w firmie X (etapy, koordynacja czynności oraz procedury)
3.3. Propozycje usprawnień systemu informacyjnego
3.4. Możliwości poprawy w zakresie realizacji dostaw
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków