Założenie firmy odzieżowej na terenie Trójmiasta

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka rynku odzieżowego w Polsce 4
1.1. Pojęcie i zasady wyodrębnienia sektora 4
1.2. Charakterystyka odzieży jako przedmiotu obrotu 8
1.3. Czynniki kształtujące popyt i podaż na odzież 13
1.4. Rynek odzieżowy w Polsce 18

Rozdział II. Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą 22
2.1. Kapitał własny 23
2.2. Dotacje i fundusze strukturalne 26
2.3. Pożyczki i kredyty 31
2.4. Zadłużenie 35

Rozdział III. Biznesplan przedsiębiorstwa „X” 38
3.1. Ogólny opis przedsiębiorstwa 38
3.1.1. Uzasadnienie decyzji o rozpoczęciu działalności przedsiębiorstwa 38
3.1.2. Finansowanie własne przedsięwzięcia 39
3.1.3. Forma rejestracji działalności gospodarczej 40
3.1.4. Profil przedsiębiorstwa 41
3.1.5. Organizowania i prowadzenie przedsiębiorstwa 41
3.1.6. Zamierzenia na przyszłość 41
3.2. Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 41
3.3. Plan techniczny 44
3.4. Plan marketingowy 45
3.5. Plan finansowy 47

Załączniki 50
Podsumowanie 52
Bibliografia 53
Spis tabel i rysunków 55