Zarządzanie budżetem jednostki budżetowej

Wstęp 3

Rozdział I. Budżet – istota i zakres pojęciowy 5
1.1. Budżet – propozycje terminologiczne 5
1.2. Pojęcie budżetu państwa 8
1.3. Ewolucja roli budżetu 16
1.4. Zasady i cel budżetowania. 21

Rozdział II. Rola i funkcje zarządzania finansami 33
2.1. Charakterystyka ogólna finansów 33
2.2. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 34
2.3. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu 36
2.4. Zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych 46

Rozdział III. Jednostki budżetowe Ministerstwa Obrony Narodowej 49
3.1. Funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej 49
3.2. JW 2090 jako jednostka budżetowa stworzona i nadzorowana przez Ministra Obrony narodowej 50
3.2.1. Położenie JW 2090 58
3.2.2. Historia JW 2090 59
3.2.3. Przeznaczenie JW 2090 60
3.3. Procedury planowania i realizacji wydatków JW 2090 60
3.4. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych 62

Rozdział IV. Analiza finansowa jednostki budżetowej JW 2090 71
4.1. Sprawozdawczość finansowa 71
4.2. Struktura i dynamika bilansu 73
4.3. Syntetyczna analiza struktury majątku 78

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków i tabel 89