Zachowania wyborcze Polaków w wyborach prezydenckich 2000 roku

Wstęp 2
Rozdział 1. Tło społeczno-polityczne wyborów prezydenckich 2000 roku 4
Rozdział 2. Wyniki głosowania w I i jedynej turze – analiza elektoratu poszczególnych kandydatów w kategoriach społeczno-demograficznych. 18
Rozdział 3. Geografia wyborcza polskiego społeczeństwa w wyborach 2000 roku z odniesieniem do elekcji 1990 i 1995 roku (dziedzictwo historyczne a preferencje polityczne). 23
Rozdział 4. Podział na „lewicę” i „prawicę” w świetle wyborów 2000 roku – zanik czy kontynuacja „podziału postkomunistycznego” polskiego społeczeństwa? 30
Zakończenie 33
Bibliografia 35
Spis tabel i wykresów 36