Zarys i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce. Uwarunkowania i problemy

Wstęp

Rozdział I. Historia elektronicznych instrumentów płatniczych
1.1. Pojęcie elektronicznego instrumentu płatniczego, karty płatniczej i instrumentu pieniądza elektronicznego. Terminologia
1.2. Zastępowanie pieniądza gotówkowego przez bezgotówkowe formy zapłaty
1.3. Powstanie rynku elektronicznych instrumentów płatniczych
1.4. Zakres obowiązujących regulacji normatywnych

Rozdział II. Podmioty biorące udział w procesie zapłaty
2.1. Posiadacze elektronicznych instrumentów płatniczych
2.2. Akceptanci zapłaty kartą płatniczą
2.3. Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych
2.4. Organizacje (systemy) elektronicznych instrumentów płatniczych

Rozdział III. Istota karty płatniczej
3.1. Opis karty
3.2. Ważność karty
3.3. Typy kart
3.3.1. Karty kredytowe
3.3.2. Karty debetowe
3.3.3. Karty charge
3.3.4. Karty pre-paid
3.3.5. Commbined cards
3.4. Opłaty i prowizje
3.5. Karty magnetyczne, mikroprocesowe i wirtualne

Rozdział IV. Historia rynku kart płatniczych w Polsce
4.1. Rozwój międzynarodowych systemów kart płatniczych w Polsce
4.2. Krajowe systemy kart płatniczych
4.2.1. Systemy kart bankowych.
4.2.2. Systemy kart handlowych

Rozdział V. Stan i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce
5.1. „Status” karty płatniczej
5.2. Dynamika rozwoju kart płatniczych
5.3. Trudności i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych
5.4. Szanse rozwoju kart płatniczych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki