Miejsce Wysp Kanaryjskich w światowym ruchu turystycznym

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ZNACZENIE TURYSTYKI 5
1.1. Podstawowe definicje i pojęcia 5
1.2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 19
1.3. Rynek turystyczny 22
ROZDZIAŁ II. ISTOTA ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 28
2.1. Migracje turystyczne 28
2.2. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 31
2.3. Czynniki wpływające na ruch i popyt turystyczny 35
2.4. Charakterystyka współczesnej turystyki międzynarodowej 40
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA WYSP KANARYJSKICH 49
3.1. Położenie i obszar 49
3.2. Rys historyczny 51
3.3. Rola turystyki w gospodarce Wysp Kanaryjskich 53
ROZSZIAŁ IV. WALORY TURYSTYCZNE WYSP KANARYJSKICH 58
4.1. Przyrodnicze walory turystyczne Wysp Kanaryjskich 58
4.2. Walory antropogeniczne 65
4.3. Infrastruktura turystyczna 71
ROZDZIAŁ V. STRUKTURA ZAGRANICZNEJ TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ NA WYSPY KANARYJSKIE 75
5.1. Stan turystyki przyjazdowej 75
5.2. Struktura przyjazdów 78
ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88