Wpływ polityki gospodarczej na poziom bezrobocia

WSTĘP 3
Rozdział I. BEZROBOCIE 6
1.1. Rodzaje bezrobocia 10
1.2. Teorie przyczyn bezrobocia 13
1.2.1. Neoklasyczna teoria bezrobocia 14
1.2.2. Keynesowska teoria bezrobocia 19
1.2.3. Teoria naturalnej stopy bezrobocia 22
1.2. Sposoby pomiaru poziomu stopy bezrobocia 24
Rozdział II. POWSTANIE PROBLEMU BEZROBOCIA W POLSCE 30
2.1. Poziom i dynamika bezrobocia w latach 1990-2003 36
2.2. Struktura bezrobocia 46
2.3. Społeczno – przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia 53
Rozdział III. KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ W POLSCE PO ROKU 1989 57
3.1. Równowaga na rynku pracy w hierarchii celów polityki gospodarczej 57
3.2. Wpływ narzędzi polityki gospodarczej na wielkość bezrobocia 66
3.2.1. Polityka budżetowa 70
3.2.1. Polityka pieniężna 73
3.2.2. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą 75
3.2.3. Polityka cenowo-dochodowa 79
3.2.4. Zastosowanie narzędzi polityki gospodarczej i ich wpływ na poziom bezrobocia 82
PODSUMOWANIE 90
BIBLIOGRAFIA 92
SPIS TABEL 94
SPIS RYSUNKÓW 95