Walory turystyczne i potencjał rozwoju gminy Dobczyce w woj. małopolskim

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. WALORY TURYSTYCZNE JAKO CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ 4
1.1. Istota atrakcyjności turystycznej 4
1.2. Przydatność walorów turystycznych dla programowania turystyki 5
1.3. Rodzaje walorów turystycznych 18
1.4. Walory turystyczne jako produkt turystyczny 24

ROZDZIAŁ II. WALORY TURYSTYCZNE GMINY DOBCZYCE 27
2.1. Charakterystyka gminy Dobczyce 27
2.1.1. Położenie, powierzchnia i ludność 27
2.1.2. Historia 29
2.1.3. Sfera społeczna i rynek pracy 33
2.1.4. Oświata 36
2.2. Położenie geograficzne gminy Dobczyce 39
2.3. Środowisko przyrodnicze 39
2.4. Dziedzictwo kulturowe i turystyka 45

ROZDZIAŁ III. POTENCJAŁ ROZWOJU GMINY DOBCZYCE 48
3.1. Zagospodarowanie przestrzenne 48
3.2. Gospodarka 50
3.3. Infrastruktura 52
3.4. Wizerunek i pozycja konkurencyjna gminy 55
3.5. Atrakcyjność gminy 57

ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL 73