Usługi bankowości elektronicznej na przykładzie Inteligo i Mbank

Wstęp 3

Rozdział I. Geneza i istota bankowości elektronicznej 5
I.1. Pojęcie i klasyfikacja usług bankowych 5
I.2. Pojęcie i geneza rozwoju bankowości elektronicznej 18
I.3. Uwarunkowania prawne bankowości elektronicznej w Polsce 26
I.3.1. Regulacje świadczenia usług bankowych w środowisku elektronicznym 26
I.3.2. Pieniądz elektroniczny w polskim prawie 30
I.3.3. Regulacja nadzoru bankowego a bankowość internetowa 32
I.3.4. Czynniki rozwoju usług bankowości elektronicznej w Polsce 35

Rozdział II. Instrumenty bankowości elektronicznej 39
II.1. Bankowość internetowa 39
II.2. Bankowość telefoniczna 43
II.3. Bankowość modemowa i mobilna 45
II.4. Bankowość terminalowa 47
II.5. Elektroniczne instrumenty płatnicze 51

Rozdział III. Zagrożenia i zabezpieczenia bankowości elektronicznej 60
III.1. Specyfikacja zagrożeń bankowości elektronicznej 60
III.2. Klasyfikacja zabezpieczeń bankowości elektronicznej 65
III.3. Problemy bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w Polsce 76

Rozdział IV. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w Banku Inteligo SA 80
IV.1. Prezentacja Banku Inteligo SA 80
IV.2. Usługi bankowości internetowej Banku Inteligo SA 86
IV.3. Usługi bankowości telefonicznej Banku Inteligo SA 91
IV.4. Usługi bankowości modemowej Banku Inteligo SA 93

Rozdział V. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w Banku mBank S.A. 95
V.1. Prezentacja banku mBank S.A. 95
V.2. Usługi bankowości internetowej w mBank 97
V.3. Usługi bankowości telefonicznej w mBank 99
V.4. Usługi bankowości modemowej w mBank 101
V.5. Usługi bankowości terminalowej i elektroniczne instrumenty płatnicze mBank 106

Rozdział VI. Porównanie bankowości elektronicznej Inteligo i mBanku 108
VI.1. Analiza wybranych usług bankowości elektronicznej w Banku Inteligo i mBank 108
VI.2. Bankowość elektroniczna banku Inteligo i mBanku na tle branży 118

Zakończenie 128
Bibliografia 130
Spis tabel 135
Spis rysunków 136