Uwarunkowania funkcjonowania MSP w transporcie

Wstęp 2
Rozdział I POJĘCIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO I JEGO ELEMENTY 4
Rozdział 2. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W POLSCE 12
2.1. Stan i perspektywy rozwoju transportu morskiego 16
2.2. Stan i perspektywy rozwoju transportu lotniczego 20
2.3. Stan i perspektywy rozwoju transportu kolejowego 25
2.4. Stan i perspektywy rozwoju transportu samochodowego 29
Rozdział 3. RYNEK TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W POLSCE 34
3.1. Podaż usług przedsiębiorstw transportowych 36
3.2. Popyt na usługi transportowe 48
3.3. Determinanty kształtowania cen usług transportowych 52
Rozdział 4. FUNKCJONOWANIE NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO X 57
4.1. Przedsiębiorstwo X 57
4.2. Sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa X 60
Wnioski 64
Prasa: 68