Uczeń w społeczeństwie informacyjnym

Wstęp 2
Rozdział I Źródła informacji w świetle literatury 4
1. Różne zasady klasyfikacji źródeł informacji 4
1.1 Klasyfikacja Therry’ego. 4
1.2. Klasyfikacja Chmielewskiej i Sosińskiej. 6
2. Społeczeństwo informacyjne a uczeń 7
2.1. Społeczeństwo informacyjne w literaturze 7
2.2. Rola i zadanie szkoły w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym 13
2.3. Rola nauczyciela w społeczeństwie informacyjnym 17
2.4. Uczeń w społeczeństwie informacyjnym 21
Rozdział II Model metodologiczny 24
1. Pojęcie modelu w badaniach społecznych 24
2. Cel badań 26
3. Problemy badawcze 28
4. Hipotezy badawcze 30
5. Metoda badań 33
6. Organizacja badań 36
Rozdział III Rola ucznia w społeczeństwie informacyjnym w świetle przeprowadzonych badań 39
1. Analiza wyników badań 39
2. Wnioski 48
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis rysunków 65
Aneks 66