Systemy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Wstęp 3
Rozdział I. STRUKTURA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ W POLSCE 5
1. Pojęcie i klasyfikacja systemu ubezpieczeniowego 5
2. System organizacyjny ubezpieczeń 11
3. Ubezpieczeni 14
4. Płatnicy składek 19
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 21
Rozdział II. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE 26
1. Definicja i elementy produktu ubezpieczeniowego 26
2. Specyfika produktów ubezpieczeniowych 31
3. Klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych 40
Rozdział III. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE 48
1. Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych 48
2. Rola publicznego systemu ochrony zdrowia 52
2.1. Publiczne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 54
2.2. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 57
3. Działalność qasi – ubezpieczeniowa 61
4. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 63
Rozdział IV. PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W UNII EUROPEJSKIEJ 67
1. Uwarunkowania rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej 67
2. Rynek prywatnych ubezpieczeń w Unii Europejskiej 70
2.1. Produkty 70
2.2. Klienci 74
2.3. Charakterystyka operatorów rynkowych 75
2.4. Finansowa charakterystyka rynku 77
3. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis tabel i rysunków 92