Archiwa tagu: Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. Rodzaje nieruchomości ich cechy i funkcje 4
1. Rodzaje i definicja nieruchomości 4
2. Cechy i funkcje rynku nieruchomości 8
3. Określenie wartości nieruchomości 20
ROZDZIAŁ II. Szacowanie nieruchomości 25
1. Zasady wyceny nieruchomości 25
2. Proces wyceny 28
3. Metodologia wycen nieruchomości 32
3.1. Podejście porównawcze 34
3.2. Podejście dochodowe 40
3.3. Podejście kosztowe 42
3.4. Podejście mieszane 46
ROZDZIAŁ III. Operat szacunkowy 48
1. Określenie nieruchomości i zakres wyceny 48
2. Podstawy formalne i materialno – prawne wyceny 50
3. Stan przedmiotu wyceny 50
3.1. Stan prawny 50
3.2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 51
3.3. Charakterystyka nieruchomości 52
4. Sposób wyceny 54
4.1. Uwarunkowanie prawne 54
4.2. Wybór podejścia 55
5. Analiza i charakterystyka rynku 56
6. Określenie wartości rynkowej 57
6.1. Procedura wyceny metodą korygowania ceny średniej 58
6.2. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego za pomocą metody porównywania parami 60
6.3. Wycena nieruchomości przy wykorzystaniu mierników statystycznych 65
6.4. Metoda stawki szacunkowej gruntów 68
PODSUMOWANIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 75
ZAŁĄCZNIKI 76

Wycena nieruchomości

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. CECHY I FUNKCJE NIERUCHOMOŚCI 4
1.1. Definicje i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Cechy nieruchomości 10
1.3. Funkcje nieruchomości 18
ROZDZIAŁ II. NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT WYCENY W OPARCIU O POLSKIE STANDARDY 26
2.1. Pojęcie i charakterystyka wartości nieruchomości 26
2.2. Definicje, teorie i zasady wyceny 33
2.3. Charakterystyka wyceny – metody i techniki 37
2.4. Cele wyceny nieruchomości 46
2.5. Aspekty prawne wyceny nieruchomości 51
ROZDZIAŁ III. ZASADY WYCENY NA PRZYKŁADACH I MIERNIKI WYCENY 53
3.1. Mierniki wyceny i system prawny 53
3.2. Ocena sprawności wyceny 55
3.3. Analiza i ocena stopnia wyceny 58
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75