Wycena nieruchomości

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. CECHY I FUNKCJE NIERUCHOMOŚCI 4
1.1. Definicje i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Cechy nieruchomości 10
1.3. Funkcje nieruchomości 18
ROZDZIAŁ II. NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT WYCENY W OPARCIU O POLSKIE STANDARDY 26
2.1. Pojęcie i charakterystyka wartości nieruchomości 26
2.2. Definicje, teorie i zasady wyceny 33
2.3. Charakterystyka wyceny – metody i techniki 37
2.4. Cele wyceny nieruchomości 46
2.5. Aspekty prawne wyceny nieruchomości 51
ROZDZIAŁ III. ZASADY WYCENY NA PRZYKŁADACH I MIERNIKI WYCENY 53
3.1. Mierniki wyceny i system prawny 53
3.2. Ocena sprawności wyceny 55
3.3. Analiza i ocena stopnia wyceny 58
ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75