Archiwa tagu: Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Ustrój i organizacja samorządu gminnego

praca magisterska

Streszczenie 3
Słowa kluczowe 3
Wstęp 4
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 6
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 6
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 10
2.1. Zasady prawa wyborczego do rady gminy 10
2.2. Wybory do Rady Gminy 17
2.3. Referendum gminne 23
Rozdział II. Zadania i zakres działania gminy 31
1. Zadania gminy 31
2. Zakres działania gminy 35
Rozdział III. Struktura i organizacja władz gminy 45
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 45
2. Zarząd gminy i organizacja jego działalności 53
3. Urząd gminy i jego organizacja 56
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 58
1. Budżet gminy 58
2. Dochody gminy 59
3. Wydatki gminy 70
Zakończenie 74
Literatura 78

Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 4
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 4
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 5
2.1. Zasady prawa wyborczego samorządu gminy 5
2.2. Wybory do Rady Gminy 10
2.3. Referendum gminne 12
Rozdział II. Struktura i organizacja władz gminy 15
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 15
2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 20
3. Urząd gminy i jego organizacja 22
Rozdział III. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 25
1. Zadania gminy 25
2. Zakres działania gminy 28
3. Właściwości Rady Gminy 30
4. Zadania Wójta gminy 36
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 38
1. Budżet gminy 38
2. Dochody gminy 42
3. Wydatki gminy 45
Zakończenie 48
Literatura 50

Ustrój i organizacja samorządu gminnego

Wstęp 2
Rozdział I. Założenia ustrojowe samorządu gminnego 4
1. Gmina miejscową wspólnotą samorządową 4
2. Wyborcy podmiotem władzy samorządowej 11
2.1. Zasady prawa wyborczego samorządu gminy 12
2.2. Wybory do rady gminy 19
2.3. Referendum gminne 23
Rozdział II. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 27
1. Zadania gminy 27
2. Zakres działania gminy 34
3. Właściwość rady gminy 34
4. Zadania wójta gminy 39
Rozdział III. Struktura i organizacja władz gminy 46
1. Rada gminy i organizacja jej działalności 46
2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 56
3. Urząd gminy i jego organizacja 58
Rozdział IV. Gospodarka finansowa gminy 68
1. Budżet gminy 68
2. Dochody gminy 73
3. Wydatki gminy 78
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel 95