Archiwa tagu: Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 4
1. Definicje 4
2. Regulacje prawne (jak ustosunkowane jest prawo do tego procederu) 8
2.1. Regulacje krajowe 8
2.2. Regulacje międzynarodowe 11
3. Etapy prania brudnych pieniędzy – fazy 16
4. Wykorzystywane techniki 18

Rozdział II. Sposoby prania brudnych pieniędzy 27
1. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 27
2. Pranie pieniędzy w oazach podatkowych 32
3. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 36

Rozdział III. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe lub zwalczanie prania brudnych pieniędzy 44
1. Instytucje krajowe, instytucje międzynarodowe, instytucje i organizacje międzynarodowe 44
2. Identyfikacja podejrzanych transakcji 52
3. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach 56
4. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 61
5. Rola Banku Centralnego w przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków 71

Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 1
Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 3
1.1. Informacje ogólne 3
1.2. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 7
1.3. Regulacje prawne w zakresie prania brudnych 10
1.4. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 19
Rozdział II. Techniki i sposoby prania brudnych pieniędzy 33
2.1. Etapy prania brudnych pieniędzy 33
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania 36
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania 42
2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji 44
Rozdział III. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe 48
3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych 48
3.1.1. Gromadzenie informacji 48
3.1.2. Przetwarzanie danych 50
3.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych 54
3.2. Polityka ?poznaj swojego klienta? i przeciwdziałanie procederowi w bankach 57
3.3. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 59
3.4. Rola banku centralnego w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy 63
Zakończenie 67
Bibliografia 70