Pranie brudnych pieniędzy

Wstęp 1

Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniędzy 3
1.1. Informacje ogólne 3
1.2. Wpływ prania brudnych pieniędzy na gospodarkę 7
1.3. Regulacje prawne w zakresie prania brudnych 10
1.4. Pranie brudnych pieniędzy w Polsce i na świecie 19

Rozdział II. Techniki i sposoby prania brudnych pieniędzy 33
2.1. Etapy prania brudnych pieniędzy 33
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania 36
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania 42
2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji 44

Rozdział III. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy podejmowane przez instytucje finansowe 48
3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych 48
3.1.1. Gromadzenie informacji 48
3.1.2. Przetwarzanie danych 50
3.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych 54
3.2. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach 57
3.3. Pranie brudnych pieniędzy a tajemnica bankowa 59
3.4. Rola banku centralnego w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy 63

Zakończenie 67
Bibliografia 70