Archiwa tagu: pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Motywowanie jako element zarządzania

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział 1. Motywowanie jako element gospodarowania 3
1.1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi 3
1.2. Cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.3. System motywacyjny – modele motywacji 7
1.4. System wynagradzania 12
1.4.1. Płaca zasadnicza i dodatki 12
1.4.2. Pozapłacowe elementy motywowania 13
1.4.3. Szkolenie i doskonalenie pracowników 17
1.4.4. Ocena pracowników i jej motywacyjne znaczenie 19
1.4.5. Awansowanie jako element motywacji 21

Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr
1. Magazyny w systemach logistycznych
2. Wyposażenie magazynów
3. Procesy magazynowe
4. Zarządzanie procesami magazynowymi

Rozdział liczy 16 stron

Wybrane aspekty współpracy przedsiebiorstwa z bankiem

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Bank jako pośrednik finansowy 2
1.1. Cele i funkcje banku komercyjnego 2
1.1.1. Bank komercyjny jako pośrednik finansowy 4
1.1.2. Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo bankowe 7
1.1.3. Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego 9
1.2. Polityka banków w zakresie wyboru obszarów biznesowych 10
1.3. Polityka produktowa banku jako element relacji bank – przedsiębiorstwo 18
1.3.1. Rachunek bankowy 22
1.3.2. Rozliczenia bezgotówkowe 23
1.3.3. Rozliczenia pieniężne 28
1.3.4. Kredyt inwestycyjny 29

Konsekwencje warunków życiowych

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

1.1. Ekologiczne, społeczne i kulturowe warunki życia 1
1.1.1. Warunki ekologiczne, kulturowe i społeczne- zakres pojęciowy 1
1.1.2. Życie społeczne 4
1.1.3. Wpływ ekologicznych postaw życia społecznego ludzi na powstawanie selekcji 11
1.1.4. Wpływ kultury na życie społeczne i tworzenie się selekcji 18
1.1.5. Ekonomiczne postawy życia społecznego przyczyną nierównych szans edukacyjnych 23

w sumie 26 stron