Motywowanie jako element zarządzania

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

Rozdział 1. Motywowanie jako element gospodarowania 3
1.1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi 3
1.2. Cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.3. System motywacyjny – modele motywacji 7
1.4. System wynagradzania 12
1.4.1. Płaca zasadnicza i dodatki 12
1.4.2. Pozapłacowe elementy motywowania 13
1.4.3. Szkolenie i doskonalenie pracowników 17
1.4.4. Ocena pracowników i jej motywacyjne znaczenie 19
1.4.5. Awansowanie jako element motywacji 21