Archiwa tagu: Rzecznik praw obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

pierwszy rozdział pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. Geneza Rzecznika Praw Obywatelskich 1

1. Historia rozwoju instytucji RPO na świecie 1

2. Geneza rozwoju RPO w Polsce 2

3. Europejski Rzecznik Praw Człowieka 17

Zagadnienia demokracji są od wielu już lat – w Polsce, w Europie, w wielu innych państwach świata — przedmiotem żywego zainteresowania przedstawicieli nauki oraz reprezentantów różnych sił politycznych.[1]

W pracach naukowych poddaje się najczęściej analizie rozwiązania normatywne dotyczące instytucji demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, rzadziej zaś praktykę ich stosowania w poszczególnych państwach. Sporo uwagi poświęca się również teoretycznym problemom demokracji jako formie ustroju politycznego państwa.[2]

Dużą rolę przypisuje się także Rzecznikowi Praw Obywatelskich.


[1] J. Kuciński, Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej, AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, s. 9

[2] Ibidem, s. 9

Rzecznik praw obywatelskich

Wstęp    2
Rozdział I. Ochrona praw i wolności człowieka w demokratycznym państwie prawa    3
Rozdział  II  Rzecznik Praw Obywatelskich w świetle prawa Polskiego.    23
Rozdział  III  Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w wybranych przykładach.    39
Rozdział IV  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich a Rzecznik Praw Obywatelskich w Rzeczpospolitej Polskiej    60
Zakończenie    68
Bibliografia    70