Świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie choroby

Wstęp 2

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka sytuacji pracownika w związku z chorobą 4
1.1. Pojęcie niezdolności do pracy wskutek choroby w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych 4
2.2. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich 9
3.3. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy 13
4.4. Ochrona stosunku pracy w czasie choroby 15

Rozdział II. Wynagrodzenie za czas choroby 25
2.1. Przesłanki prawne do wynagrodzenia za czas choroby 25
2.2. Wysokość wynagrodzenia chorobowego 30
2.3. Okres prawa do wynagrodzenia za czas choroby 32
2.4. Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę 39

Rozdział III. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 45
3.1. Zasiłek chorobowy 45
3.1.1. Ustalenie prawa do zasiłku chorobowego 45
3.1.2. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego 46
3.1.3. Czasookres prawa do zasiłku chorobowego 46
3.1.4. Wysokość zasiłku chorobowego 47
3.1.5. Podmioty uprawnione do wypłaty zasiłku chorobowego 50
3.1.6. Utrata prawa do zasiłku chorobowego 50
3.1.7. Kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS 51
2.2. Świadczenie rehabilitacyjne 56
2.2.1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego 56
2.2.2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego 57
2.2.3. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego 58
2.2.4. Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego 59
2.2.5. Podmioty wypłacające świadczenia rehabilitacyjnego 60

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 68