Udział podmiotów prywatnych w wykonywaniu zadań publicznych na przykładzie gminy Miękini

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie zadania publicznego 4
1.1. Zakres działania i zadania gminy 4
1.1.1. Zadania własne 6
1.1.2. Zadania zlecone 12
2.1. Podmioty prywatne 17
2.1.1. Ocena z punktu widzenia własności 17
2.1.2. Ocena z punktu widzenia władztwa organizacyjnego 20

Rozdział II. Zadania oświatowe w gminie 21
2.1. Zadania oświatowe gminy 21
2.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu oświaty 27
2.3. System kontroli 30

Rozdział III. Kultura w gminie 33
3.1. Zadania gminy w zakresie kultury 33
3.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu kultury 34

Rozdział IV. Pomoc społeczna w gminie 37
4.1. Zadania gminy w zakresie pomocy społecznej 37
4.2. Tryb wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej 40

Rozdział V. Zakres zadań Gminy Miękinia 45
5.1. Zadania Referatu Gminy Miękinia 45
5.2. Forma realizacji zadań własnych przez Gminę Miękinia 54

Załącznik 58
Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis tabel i rysunków 64