Strategie marketingowe w działalności przedsiębiorstw usługowych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE MARKETINGU

1.1. Pojęcie marketingu

1.2. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu

1.3. Systemowy charakter marketingu

1.4. Zarządzanie marketingowe

1.5. Rola i znaczenie strategii marketingowej

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Cel badań

2.2. Problemy i hipotezy badawcze

2.3. Metody i techniki badań

2.4. Teren badań

ROZDZIAŁ III. STRATEGIE MARKETINGOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Kierowanie rozwojem usług

3.2. Przewaga konkurencyjna

3.3. Strategia promocji

3.4. Wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL I RYSUNKÓW