Strategia rozwojowo-marketingowa przedsiębiorstwa Decora S.A.

Wstęp 2

Rozdział 1. Strategia rozwojowa i marketingowa – istota metody, kształtowanie i rodzaje 4
1.1. Istota rozwoju, marketing i ich strategie 4
1.2. Klasyfikacja i rodzaje strategii rozwojowo – marketingowych 12
1.3. Metody kształtowania strategii rozwojowo – marketingowej w przedsiębiorstwie 18

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka organizacyjno- ekonomiczna Decora SA 25
2.1. Geneza, rozwój, struktura organizacyjna 25
2.2. Działalność gospodarcza 33
2.3. Efektywność zarządzania zasobami finansowymi 37

Rozdział 3. Pozycja rynkowa Decora S.A. jako podstawa doboru strategicznego 42
3.1 Analiza makrootoczenia 42
3.2 Analiza mikrootoczenia wg Porter’a 46
3.3 Analiza potencjału wewnętrznego 48
3.4 Synteza cząstkowych wyników analiz pozycji rynkowej 56

Rozdział 4. Identyfikacja elementów strategii rozwojowo marketingowej i ich zmiany w świetle pozycji rynkowej Decora S.A. 59
4.1 Strategia rozwoju 62
4.2 Strategia marketingowa 65
4.2.1 Strategia produktu 65
4.2.2 Strategia cenowa 66
4.2.3 Strategia dystrybucji 67
4.2.4 Strategia promocji 70

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel 76
Spis rysunków 77