Sprzedaż kredytów hipotecznych – strategie konkurencyjne Millennium Bank S.A. i Banku Pekao S.A. Analiza porównawcza

Wstęp 3

Rozdział I. Istota marketingu usług finansowych 5
1.1. Zmiany na rynku usług finansowych w Polsce 5
1.2. Ewolucja marketingu usług finansowych 8
1.3. Interpretacja marketingu usług finansowych 10
1.4. Marketing mix 13
1.5. Zarządzanie marketingiem 15
1.6. Organizacja marketingu w banku 17

Rozdział II. Warunki osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych 20
2.1. Rynek bankowy 20
2.2. Myślenie w kategoriach wymagań rynku 23
2.3. Elastyczna struktura organizacyjna 24
2.4. Przekształcanie szans rynkowych w przewagę konkurencyjną 27

Rozdział III. Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem kredytów hipotecznych. Zasady osiągania przewagi konkurencyjnej 37
3.1. Rynek kredytów hipotecznych i ich formy 37
3.1.1. Definicja kredytu hipotecznego 37
3.1.2. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego 39
3.1.3. Uczestnicy rynku kredytów hipotecznych 44
3.2. Banki hipoteczne jako podmioty na rynku kredytów hipotecznych 46
3.3. Nadzór nad bankami hipotecznymi 47
3.4. Organizacja banku hipotecznego 49
3.5. Zalety i wady zasady specjalizacji banków hipotecznych 51

Rozdział IV. Sprzedaż kredytów hipotecznych – strategie konkurencyjne Millennium Bank S.A. i Banku Pekao S.A. 59
4.1. Millennium Bank S.A. – charakterystyka i struktura organizacyjna 59
4.1.1. Oferta kredytowa 61
4.1.2. Strategia sprzedaży kredytów hipotecznych 64
4.2. Bank Pekao S.A – charakterystyka i struktura organizacyjna 66
4.2.1. Oferta kredytowa 70
4.2.2. Strategia sprzedaży kredytów hipotecznych 76
4.3. Analiza porównawcza oferty kredytowej 77
4.4. Analiza porównawcza strategii konkurencyjnej sprzedaży kredytów 79

Zakończenie 85

Bibliografia 87

Spis tabel 93

Spis fotografii 94

Spis schematów 95