Rynek e-commerce w Polsce

drugi rozdział pracy MBA

Rozdział II. E-commerce w Polsce 3
2.2. E-commerce w Polsce 3
2.2.1. Co kupujemy przez Internet 3
2.2.2. Sposoby płatności i dostarczenia towarów 12
2.3. Zagrożenia i korzyści dla tradycyjnego handlu detalicznego wynikające z rozwoju e-commerce w Polsce 19
2.3.1. Internet a dystrybucja 19
2.3.2. Bariery rozwoju e-commerce 24