Skuteczna sprzedaż

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I PODSTAWY TEORETYCZNE 6
1.1. Sprzedaż jako zjawisko historyczne 6
1.2. Techniki sprzedaży – opis i analiza 14
1.3. Wizerunek i techniki stosowane przez współczesnego sprzedawcę 31
ROZDZIAŁ II OPIS BADANEJ FIRMY ASSA ABLOY 41
2.1. Prezentacja firmy 41
2.2. Przegląd działalności 42
2.3. Struktura organizacyjna 45
ROZDZIAŁ III TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ASSA ABLOY 47
3.1. Wizerunek przedsiębiorstwa 47
3.2. Techniki sprzedaży stosowane przez menedżerów działu sprzedaży 48
3.3. Techniki sprzedaży stosowane przez pracowników najniższych szczebli 51
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS RYSUNKÓW 61