Wpływ globalizacji na działalność przedsiębiorstw np. LOT

Wstęp 3

Rozdział I. Prezentacja problemu globalizacji oraz podmiotów w niej uczestniczących 6
1.Historia globalizacji 6
2.Pojęcie i przyczyny globalizacji 9
3. Zakres globalizacji 14
4. Państwa oraz organizacje pozarządowe 19
5. Korporacje transnarodowe 23
6. Pozostałe podmioty uczestniczące w globalnej działalności gospodarczej 28

Rozdział II. Ewolucja międzynarodowej ekspansji korporacji transnarodowych 35
1. Motywy inwestycyjnej ekspansji KTN 35
2. Inwestycyjne zaangażowanie i działalność zagranicznych filii KTN 41
3. Lokowanie działalności KTN 49

Rozdział III. Elementy wpływające na globalną strategię Polskich Linii Lotniczych LOT 60
1. Przedsiębiorstwa transportu lotniczego pionierem globalizacji 60
2. Globalna strategia Polskich Linii Lotniczych LOT 65
3. Strategia a struktura organizacyjna Polskich Linii Lotniczych LOT 69
4. Koordynacja celów strategicznych Polskich Linii Lotniczych LOT 75
5. Efektywność globalnej strategii działalności Polskich Linii Lotniczych LOT 75

Zakończenie 75
Bibliografia 75
Spis schematów i tabel 75