Senat druga izba polskiego parlamentu

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. USTROJOWA POZYCJA SENATU 3
1. DWUIZBOWA STRUKTURA WŁADZY USTAWODAWCZEJ RP 3
2. SENAT ORGANEM PRZEDSTAWICIELSKIM 6
3. SENAT ,,IZBĄ REFLEKSJI” 7
ROZDZIAŁ II. WYBORY SENATU I STATUS SENATORÓW 8
1. ZASADY PRAWA WYBORCZEGO 8
2. ORGANIZACJA WYBORÓW I USTALANIE WYNIKÓW 16
3. OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE SENATORÓW 19
ROZDZIAŁ III. ZAKRES KOMPETENCJI SENATU 23
1. UPRAWNIENIA USTROJODAWCZE 23
2. UPRAWNIENIA USTAWODAWCZE 24
3. UPRAWNIENIA BUDŻETOWE 28
4. UPRAWNIENIA POWOŁYWANIA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH 30
ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA I TRYB PRACY SENATU 31
1. ORGANY SENATU 31
2. POSIEDZENIA SENATU 37
3. PRACE NAD USTAWAMI 38
4. INICJATYWA USTAWODAWCZA 39
ZAKOŃCZENIE 41
BIBLIOGRAFIA 42