Organizacja stanowiska pracy

Wstęp

Rozdział I Teoria organizacji
1.1. Pojęcie organizacji
1.2. Teoria zarządzania
1.3. Zasady organizacji stanowiska pracy w zarządzaniu

Rozdział II Analiza organizacji firmy
2.1. Zarys historyczny firmy
2.2. Organizacja oraz działalność przedsiębiorstwa
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Przepisy dot. stanowiska pracy /statut, regulaminy/

Rozdział III Analiza stanowiska pracy w firmie
3.1. Organizacja stanowiska w świetle przepisów formalnych
3.2. Opis badanego stanowiska pracy
3.3. Funkcjonalność stanowisk na tle instytucji
3.3. Analiza własna

Zakończenie
Metodyka
Bibliografia