Perspektywy rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco na rynkach Unii Europejskiej

Wstęp 3

Rozdział I. Handel we współczesnej gospodarce 5
1.1. Istota i pojęcie handlu we współczesnej gospodarce 5
1.2. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych 10
1.2.1. Makrootoczenie – otoczenie zewnętrzne 10
1.2.2. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa 11
1.3. Zasady jednolitego rynku i ich realizacja w polityce gospodarczej Unii Europejskiej 12
1.3.1. Swobodny przepływ towarów 12
1.3.2. Swoboda świadczenia usług 17
1.3.3. Swobodny przepływ osób 23
1.3.4. Swoboda przepływu kapitału 26

Rozdział II. Wyznaczniki rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 28
2.1. Ogólna charakterystyka KGHM Metraco Sp. z o.o. 28
2.1.1. Sytuacja finansowa 28
2.1.2. Struktura zarządzania ISO 30
2.1.3. Metraco w KGHM 32
2.1.4. Oferta handlowa 33
2.2. Strategia KGHM Metraco Sp. z o.o. 36
2.2.1. Strategia marketingowa KGHM Metraco Sp. z o.o. 36
2.2.2. Strategia rynkowa KGHM Metraco Sp. z o.o. 38
2.3. Negocjacje i plany rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 40

Rozdział III. Perspektywy, szanse i zagrożenia rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 45
3.1. Analiza SWOT KGHM Metraco Sp. z o.o. 45
3.2. Przepisy prawne regulujące działalność KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 47
3.3. Szanse rozwoju działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 50
3.4. Bariery działalności handlowej KGHM Metraco Sp. z o.o. na rynkach Unii Europejskiej 52

Zakończenie 56

Bibliografia 58

Spis tabel 61

Spis fotografii 62