Ryzyko kredytowe w działalności Pekao S.A

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I BANK KOMERCYJNY JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO 5
1.1. Pojęcie i podstawy prawne Banku Komercyjnego 5
1.2. Bank komercyjny jako element systemu bankowego w Polsce 9
1.3. Rola banku komercyjnego w gospodarce rynkowej 14
1.4. Czynności wykonywane przez banki komercyjne 18

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 23
2.1. Pojęcie kredytów bankowych i podstawy prawne kredytowania 23
2.2. Depozyt jako usługi finansujące działalność kredytową banku 27
2.3. Kredyt głównym źródłem zyskowności banku 31
2.4. Rodzaje kredytów bankowych i formy ich zabezpieczeń 34

ROZDZIAŁ III ISTOTA I POMIAR RYZYKA KREDYTOWEGO BANKU 42
3.1. Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje 42
3.2. Ryzyko kredytowe podstawowym rodzajem ryzyka w działalności banku 45
3.3. Metody szacowania zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych 47
3.4. Metody ograniczania, minimalizacji ryzyka kredytowego 52
3.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 56
3.6. Metody zabezpieczania ryzyka kredytowego 60

ROZDZIAŁ IV. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU PEKAO S.A. 65
4.1. Charakterystyka działalności banku Pekao S.A. 65
4.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 78
4.3. Ekspozycja banku na ryzyko kredytowe 80
4.4. Strategia banku Pekao S.A. w zakresie zabezpieczania 90

ZAKOŃCZENIE 95
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS RYSUNKÓW 102
SPIS TABEL 103