Ryzyko w działalności gospodarczej np. Barlinek i Internet Group

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RYZYKA I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Istota ryzyka korporacyjnego 15
1.3. Ogólna charakterystyka zarządzania ryzykiem 25
1.3.1. Identyfikacja ryzyka 25
1.3.2. Analiza ryzyka 26
1.3.3. Pomiar relacji zysk – ryzyko 29
1.3.4. Inicjatywy w zakresie poprawy zarządzania ryzykiem w organizacji 29

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 31
2.1. Modele zarządzania ryzykiem 31
2.1.1. Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem – COSO II 31
2.1.2. Enterprise Risk Management (ERM) 42
2.2. Ocena skuteczności modelu zarządzania ryzykiem 45

ROZDZIAŁ III. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BARLINEK S.A. ORAZ INTERNET GROUP S.A. 47
3.1. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw 47
3.2. Identyfikacja rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej 58

ROZDZIAŁ IV. OGRANICZANIE RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BADANYCH FIRM HANDLOWYCH 65
4.1. Metody ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej 65
4.2. Formy reagowania na ryzyko w działalności gospodarczej 67
4.3. Zapobieganie ryzyku 71
4.4. Praktyka zarządzania ryzykiem 77

ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS TABEL 89
Załącznik 90