Rola sektora prywatnego w systemach ochrony zdrowia na przykładzie wybranych państw

Wstęp 3

Rozdział I. Znaczenie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 5
1.1. Rys historyczny rozwoju sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 5
1.2. Regulacje prawne umożliwiające rozwój sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 16
1.3. Zakres usług medycznych dostępnych w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 20
1.4. Perspektywy rozwoju sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w państwach o powszechnym modelu ubezpieczeń zdrowotnych 23

Rozdział II. Sektor prywatny w praktyce funkcjonowania ochrony zdrowia 27
2.1. Znaczenie prywatnych placówek opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej na rynkach usług medycznych 27
2.2. Sektor prywatny a badania badawczo – rozwojowe w dziedzinie medycyny 33
2.3. Rola sektora prywatnego w wybranych świadczeniach medycznych 38
2.3.1. Leczenie nowotworów 38
2.3.2. Badania nad nowoczesnymi terapiami diabetologicznymi 40
2.3.3. Znaczenie sektora prywatnego w świadczeniu usług rehabilitacyjnych urazów powypadkowych 40

Rozdział III. Czynniki wpływające na przyszłe możliwości rozwoju sektora prywatnego w ochronie zdrowia 44
3.1. Czynnik polityczno – ideologiczny 49
3.2. Czynnik ekonomiczny 55
3.3. Czynnik społeczny 56
3.4. Czynnik prakseologiczny 60

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 71