Rola pośrednika na rynku nieruchomości na przykładzie transakcji sprzedaży działki

Wstęp 2

Rozdział I. Ujęcie definicyjne roli pośrednika na rynku nieruchomości 4
1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Sytuacja prawna pośrednika nieruchomości 9

Rozdział II. Działalność pośrednika w praktyce przykładzie sprzedaży działki 14
2.1. Rola pośrednika w trakcie procesu transakcji nieruchomości 14
2.2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 16

Załączniki 19
Zakończenie 26
Bibliografia 27
Spis tabel, rysunków i zdjęć 29