Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Zadania i miejsce logistyki w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 6
1.1. Istota i przedmiot logistyki 6
1.1.1. Geneza i rozwój logistyki 6
1.1.2. Cele i zadania logistyki 9
1.1.3. Procesy logistyczne 13
1.2. Ewolucja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie 15
1.3. Logistyka a podstawowe koncepcje zarządzania 19
1.4. Logistyka jako element przewagi konkurencyjnej 22

Rozdział II. Istota i znaczenie magazynowania 26
2.1. Definicja i klasyfikacja magazynów 26
2.1.1. Definicja 26
2.1.2. Klasyfikacja magazynów 31
2.2. Metodyka zarządzania magazynem 33
2.3. Infrastruktura procesów magazynowych 35
2.4. Rola i funkcje magazynowania w systemie logistycznym 41

Rozdział III. Istota i miejsce magazynów w strategiach dystrybucyjnych przedsiębiorstw 45
3.1. Zarządzanie łańcuchem dostaw jako źródło przewagi konkurencyjnej 45
3.2. Rekonstrukcja magazynowania w łańcuchach dostaw 51
3.3. Outsourcing usług magazynowych 57

Rozdział IV. Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Philips Lighting Poland S.A. 65
4.1. Prezentacja podstawowej działalności przedsiębiorstwa 65
4.2. Rekonstrukcja magazynowania łańcuchu dostaw w Regionalnym Centrum Dystrybucji w Pile 66
4.3. Rola magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 69
4.4. Wnioski 72

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81