Przygotowanie i organizacja biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

WSTĘP 2
1.FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3
1.1.SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 5
1.2.SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO 7
1.3.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA WŁASNE NAZWISKO-OSOBA FIZYCZNA 7
2.PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8
2.1.KRAJOWY REJESTR SADOWY/EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8
2.2.URZĄD STATYSTYCZNY-REGON 10
2.3.URZĄD SKARBOWY 10
2.3.1.NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 10
2.3.2.WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA 11
2.3.3.ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT 12
2.4.ZUS 13
2.5.TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 14
ZAKOŃCZENIE 16
BIOGRAFIA 17