Jak radzą sobie kobiety na stanowiskach kierowniczych

Wstęp

Rozdział I. Kobieta – menedżer
1. Kobieta w roli lidera w organizacji
2. Efektywne komunikowanie się w organizacji
3. Osobisty rozwój
4. Motywowanie zespołu

Rozdział II. Kobiety i mężczyźni w organizacjach
1. Równość szans kobiet i mężczyzn – definicja
2. Płeć a kultura organizacyjna
3. Zjawisko segregacji zawodowej kobiet na rynku pracy, stereotypy
3.1. Praca jako wartość w życiu kobiet
3.2. Pojęcie i struktura stereotypów związanych z płcią
3.3. Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet

Rozdział III. Kobiety i mężczyźni a komunikowanie
1. Różnice międzypłciowe w psychologii i ich wpływ na zdolności werbalne
1.1. Różnice pomiędzy kobietami oraz mężczyznami w zakresie zdolności werbalnych.
1.2. Różnice w komunikacji niewerbalnej.
2. Specyfika wypowiedzi mężczyzn i kobiet
2.1. Wyznaczniki płci w zachowaniach językowych
2.2. Podział funkcji i ról społecznych kobiet i mężczyzn
2.3. Językowe zdolności kreacyjne kobiet i mężczyzn
3. Wpływ płci na komunikację

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Pytania badawcze

  • W jaki sposób stereotypowe postrzeganie roli kobiety wiąże się z aktywnością lub biernością zawodową kobiet?
  • Czy pochodzenie oraz miejsce zamieszkania wpływa na aktywność zawodową kobiet?
  • Czy wiek oraz wykształcenie w istotny sposób różnicuje aktywność zawodową kobiet na rynku pracy?

Hipotezy badawcze

Hipotezy szczegółowe:

  1. Kobiety pozytywnie postrzegają swoje szanse na rynku pracy. Uważają, że mają takie same szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy jak mężczyźni.
  2. Stereotypowe postrzeganie roli kobiety „nakazujące” jej „siedzenie w domu, zajmowanie się dziećmi, pranie, gotowanie i sprzątanie”, powoduje, że niektóre kobiety są bierne zawodowo.
  3. Większą szansę na zdobycie pracy mają kobiety młode, mieszkające w dużych miastach oraz posiadające wyższe wykształcenie. Te kobiety są najbardziej aktywne.