Procesy zarządzania strategicznego

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej z zarządzania

Rozdział 1. Zarządzanie strategiczne w działalności gospodarczej i organizacji 2
1. Pojęcie i istota zarządzania strategicznego 2
1.1. Zarządzanie strategiczne jako proces inwestycyjno-decyzyjny 2
1.2. Zarządzanie Strategiczne jako koncepcja zarządzania 5
2. Instrumenty służące zarządzaniu strategicznemu 8
2.1. Formułowanie wizji i misji 8
2.2. Konkretyzacje strategii 10
2.3. Kluczowe zasoby 16
2.4. Formułowanie strategii i kierowanie jej realizacja 20

Rozdział 2. Elementy zarządzania strategicznego 24
1. Zarządzanie ryzykiem 24
2. Zarządzanie zmianą 28
3. Zarządzanie rozwojem organizacji 31
4. Zarządzanie wizją organizacji 34
5. Zarządzanie kryzysowe 36
6. Zarządzanie wartością firmy 39

45 stron, 91 przypisów