Program rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Bogatynia

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i czynniki rozwoju lokalnego. 4
1.1. Pojęcie rozwoju lokalnego. 4
1.2. Czynniki rozwoju lokalnego. 9
1.3. Gmina jako podmiot rozwoju lokalnego. 29
Rozdział 2. Społeczno gospodarczy profil badanej Gminy. 33
2.1. Położenie oraz układ administracyjny. 33
2.2. Warunki naturalne gminy. 35
2.3. Ludność i proces demograficzny. 36
2.4. Zagospodarowanie infrastrukturalne. 36
2.5. Zasoby pracy. 38
2.5. Ochrona zdrowia. 39
2.7. Sytuacja finansowa gminy. 40
Rozdzial 3. Programowanie rozwoju w Gminie. 45
3.1. Współpraca przygraniczna ? Euroregion ?Nysa?. 45
3.2. Ochrona środowiska naturalnego. 46
3.3. Rozwój oświaty. 48
3.4. Program ?Bezpieczne miasto?. 48
Rozdział 4. Ocena ujęć planistycznych rozwoju gminy. 50
Zakończenie 58
Bibliografia 60