Problemy zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce na przykładzie fabryki mebli Forte S.A.

Wstęp 1
Rozdział 1 Zarządzanie ? istota i proces zarządzania 3
1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć. 3
1.2. Podejmowanie decyzji i narzędzia zarządzania 4
1.2.1. Planowanie 7
1.2.2. Organizowanie 8
1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej 8
1.2.4. Kierowanie w węższym znaczeniu 8
1.2.5. Kontrola 9
1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw (typologia przedsiębiorstw) 10
1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich własności. 10
1.3.2. Prawne formy przedsiębiorstw. 18
1.3.3. Przedsiębiorstwa giełdowe i pozagiełdowe. 26
1.3.4. Klasyfikacja przedsiębiorstw z punktu widzenia rodzaju ich działalności 28
1.3.5. Klasyfikacja przedsiębiorstw z punktu widzenia ich terytorialnego rozczłonkowania 29
1.3.6. Klasyfikacja przedsiębiorstw z punktu widzenia zakresu ich internacjonalizacji 30
1.3.7. Koncernowe i holdingowe formy przedsiębiorstw 32
Rozdział 2 Problemy zarządzania przedsiębiorstwem 40
2.1. Powstanie konfliktów wewnętrznych 40
2.2. Błędy kierownictwa 45
2.3. Błędy w komunikacji interpersonalnej. 49
2.4. Inne problemy zarządzania. 53
Rozdział 3 Problemy zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie firmy Forte S.A.. 56
3.1. Charakterystyka działalności fabryki mebli Forte S.A.. 56
3.2. Problemy zarządzania Forte S.A. 62
Zakończenie 71
Bibliografia 73