Program Powszechnej Prywatyzacji – sukces czy porażka w świetle przyjętych założeń

Wstęp 1
Rozdział 1. Program Powszechnej Prywatyzacji 4
1.1 Sytuacja gospodarcza związana z powszechną prywatyzacją w początkach lat 90-tych. 4
1.2 Sytuacja polityczna w początkowym okresie powszechnej prywatyzacji. 10
1.3 Cele i założenia programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 23
Rozdział 2. Realizacja Programu Powszechnej Prywatyzacji w praktyce. 39
2.1 Wdrażanie Programu NFI w latach 1990-2001. 39
2.2 Realizacja programu ? mechanizmy działania. 51
2.3 Aktualna sytuacja Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 55
2.4 Rady dotyczące dalszej realizacji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 62
Rozdział 3. Ocena Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w świetle postawionych założeń 66
3.1 Podsumowanie dotychczasowej realizacji Programu NFI 66
3.2 Polityczne wnioski z Programu Powszechnej Prywatyzacji. 70
3.3 Analiza działalności NFI w trakcie jego rozwoju i wyciągnięte wnioski. 73
3.4 Główne przyczyny problemów wokół NFI. 75
3.5 Ocena zarządzania w NFI. 78
Rozdział 4. Perspektywy Programu Powszechnej Prywatyzacji. 82
4.1 Przyszłość Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 82
4.2 Aktualna Realizacja Programu NFI i dalsze perspektywy tego działania 88
Zakończenie 92
Bibliografia 94